Category Archives: Citat

Dagens Rådström

En av följderna med att bli vuxen och sluta dricka sprit är att man tröttnar på sina egna monologer. Särskilt de föreställande. De, där man upplever sig själv i en annan situation än den man befinner sig i. O ljuvligheters ljuvlighet när man ägde tusen francs och kastade sig i en taxi vid Etoile och åkte nedåt Concorde tillbakavräkt och plötsligt var någon. Någon vem som helst. Det var bara att välja. Hela världen stod öppen. Sen kunde man ju betala och stiga ur.

– Pär Rådström, Den korta resan, 1963.

Annonser

Lämna en kommentar

Filed under Citat, Kultur

Till alla högljudda svenskar

Du kan inte leka med djuret inom dig utan bli helt djur, leka med lögnen utan att förlora rätten till sanningen, leka med grymheten utan att mista sinnets mjukhet. Den som vill hålla sin trädgård ren reserverar icke mark för ogräs.

– Dag Hammarskjöld, ur Vägmärken, 1963.

Lämna en kommentar

Filed under Citat, Kultur

Den sant oberoende

I själva verket har jag aldrig tillhört något parti, ej ens mitt eget, om ett sådant funnits.

– Erik Gustaf Geijer, 1783-1847.

Lämna en kommentar

Filed under Citat, Kultur

Osund politisk sekterism

I dag handlar partianknytning för många inte om vilket politiskt parti som driver den bästa politiken som det var på, låt oss säga, Eisenhowers och Kennedys tid. Det handlar inte ens om vilket parti som har den bästa grundfilosofin, som det var under Reagans tid.

Nu för tiden är partitillhörighet ofta allomfattande. Folk använder partiidentiteten för att fylla det tomrum som uppstått när deras andra anknytningar vissnat bort – religionen, etniciteten, lokalsamhället, familjen.

– David Brooks, DN 5/11.

Lämna en kommentar

Filed under Citat, Politisk kultur

Konst slår politik

När du idag går tillbaka för att försöka förstå hur livet var i artonhundratalets Ryssland går du inte till någon skrift av någon avdankad politiker. Du går till Tolstoj. Du går till Tjechov. Konsten vinner.

– Julian Barnes, författare, intervjuad i DN 28/10.

Lämna en kommentar

Filed under Citat, Kultur

Nollpunkt

Varje människan upplever en förfärlig stund, när livet tycks tröttna på henne och med en grimas lämnar henne ensam med en tomhet, som inte ens rymmer viljan till död.

– Stig Dagerman, 1952.

Lämna en kommentar

Filed under Citat

Lev för dig!

…Vilken förundran ”Att till slut alla Tillstånd äro lika”!
Lidande, lidande: högtid, högtid: sträva, och njuta: möda, och ära – allt detta balanseras i alla livets grader.
Lev då icke efter jämförelse med andra: det är för din sällhet alldeles lika om du är bonde eller Kung: lev för dig! Den eviga tiden flyr: och du dör för dig, icke för andras tanke.
Lev för dig! Efter din hälsa, dina sinnen, din glädje. Det är tom förundran, att vara ett fenomen för andra; Men det enda gudomliga i din varelse, är att vara Säll.

– Thomas Thorild, Utdrag av en dagbok, c:a 1785.

Lämna en kommentar

Filed under Citat