Category Archives: Litteratur

Utan goda stängsel, inget gott samhälle

Robert Frost North of BostonI sin berömda dikt Mending Wall (ur samlingen North of Boston, 1914) använde den amerikanske poeten Robert Frost de bevingade, ofta citerade, orden ”good fences make good neighbors”. Men den som läser hela dikten förstår att Frost egentligen menar motsatsen. Goda grannar ska väl inte behöva bygga stängsel och murar mellan sig?

Ytligt sett är det lätt att instämma. Fast tänker man ytterligare ett varv är det långtifrån lika givet. Bildspråket om uppförda barriärer må ge instinktivt negativa associationer. Dock måste vi ändå vara försiktiga med att skänka Robert Frost våra odelade sympatier.

Snarare bör vi tolka sentensen ”good fences make good neighbors” precis för vad den uttrycker: betydelsen av klargörandet att mitt inte är ditt och vice versa. Den regleringen är nödvändig för att säkra fungerande, harmoniska mellanmänskliga relationer och upprätthålla en anständig civilisationsgrad i samhället.

Frost avsåg i Mending Wall att kritisera vad han upplevde som den privata äganderättens rigiditet. Men att låta dess gränser flyta är erfarenhetsmässigt ett farligt recept som bäddar för konflikt och oordning, slår undan förutsättningarna för en positiv välståndsutveckling och stryper friheten.

Jo, vi bör vara empatiska och generösa, vi bör vara humanister. I ett samhälle där inte äganderätten är skyddad av tydliga, kalla det gärna ridiga, stängsel finns emellertid snart inga generösa, humanistiska och goda grannar kvar. Tilliten erorderar.

Istället hotar missämja, osäkerhet och rädsla att härska, liksom i längden tilltagande fattigdom för folkflertalet och en allt vidare spridd plundrarmentalitet. I det samhället är det allt färre som känner sig manade att taga vara på sin broder, de är fullt upptagna att ta vara på liv och lem åt sig själva.

Just därför är exemplet Malmö så oroande. Som bland annat uppmärksammats i SVT:s Uppdrag granskning nyligen, har flera hundra utsatta EU-migranter sedan ett år tillbaka bosatt sig på en tomt i korsningen Industrigatan-Nobelvägen. Marken tillhör ett enskilt fastighetsföretag, som i våras gjorde en polisanmälan om olaga intrång.

”Det är jättesynd om människor som är fattiga, men man kan inte ha det så här. Vi måste hjälpa dem på annat sätt”, sa företagets ägare. Det är givetvis riktigt. Att fallet är ömmande ursäktar inte vad som de facto är illegal ockupation med uppförande av en skräpig och ohälsosam kåkstad på privat egendom. Brottet är rimligen solklart och måste beivras.

Men polisen har förblivit passiv och hävdar sig sakna möjlighet att avlägsna ockupanterna. Enligt de så kallade rättsvårdande myndigheterna föreskriver lagen att det är Kronofogdens sak att först identifiera varje individ som olagligen tagit tomten i besittning för att avhysning ska kunna ske. Vid det konstaterandet har ärendet fastnat i byråkratikvarnen och ägaren – brottsoffret! – lämnats i kylan.

Förutom att polisens handfallenhet påtagligt riskerar att gynna redan starka främlingsfientliga och antihumanistiska krafter, och bidra till en bland allmänheten mindre solidarisk syn på hela gruppen av fattiga EU-migranter som söker sig hit, finns även en annan djupt allvarlig principiell aspekt som måste adressas.

Nämligen; om den offentliga makten i Sverige kapitulerar från att försvara äganderättens stängsel, den mest grundläggande näst rätten till liv, då är systemet att betrakta som en ruin och inte längre förtjänt av vår lojalitet. Oavsett vad Robert Frost tyckt i frågan. 

Lämna en kommentar

Filed under Lag och rättsväsende, Litteratur, Malmö, Mänskliga rättigheter, Migration

Hon är så bäst!

Marie-Louise Ekman

Jag bara älskar Marie-Louise Ekman. Helt reservationslöst. Denna underbara konstnär har verkligen lyst upp vår karga svenska tundra genom åren. Det skojiga citatet ovan återfinns i Klas Gustafsons rykande färska biografi, som jag gärna vill ha i julklapp – om ingen tidning har lust att skicka mig ett rec-ex! 

Lämna en kommentar

Filed under Litteratur

Worstward Ho

Samuel Beckett

All of old. Nothing else ever. Ever tried. Ever failed. No matter. Try again. Fail again. Fail better.

– Samuel Beckett

Lämna en kommentar

Filed under Citat, Litteratur

Till skapandets lov

Ayn Rand
Skrivit i Corren 18/7:Corren.

”Så du tror att pengar är roten till allt ont? sade Franscisco d’Anconia. Har du någonsin frågat dig vad som är roten till pengar? Det är ett bytesmedel som inte kan existera om det inte produceras varor och inte finns människor som är kapabla att producera dem…

De pappersbitarna, som borde varit i guld, är ärbarhetens signum – tecken på din hederlighet – ditt anspråk på deras energi som producerar. Din plånbok är uttrycket för hoppet att det någonstans i världen finns människor som inte sviker den moraliska princip som är upphovet till pengar…

Pengar måste förtjänas – innan de kan stjälas eller tiggas – förtjänas genom insatser från varje hederlig människa, var och en i förhållande till sin förmåga”.

Raderna ovan är från ett längre, centralt avsnitt i den rysk-amerikanska liberala filosofen Ayn Rands idéroman Och världen skälvde från 1957.

Budskapet är fortfarande lika aktuellt. Du arbetar, du gör hederliga insatser, du producerar. Pengarna är belöningen, kvittot på ditt skapande som bidrar till ökat välstånd, till att driva utvecklingen framåt.

Ställ dig nu frågan: vem har i första hand rätten till frukten av din möda? Du själv? Någon annan? Eftersom vi bor i Sverige blir svaret: huvudsakligen någon annan. Nämligen den politiska klassen.

I normalfallet tar denna grupp, som kontrollerar den offentliga apparaten inklusive våldsmonopolet, ungefär 70 kronor av varje hundralapp som du tjänat ihop. Detta sker månad efter månad, år efter år, vilken nominell kulör regeringen än har.

Politikerna producerar inget, till skillnad från dig. Ändå låter dom dig endast disponera 30 procent av din egen lön. Resten tillfaller det politiskbyråkratiska systemet, som medborgarnas flertal gjorts helt beroende av då deras inkomster de facto socialiseras.

”Man kan inte utsträcka statsmaktens välde över ett folks dagliga arbetsliv utan att samtidigt göra staten till herre över människornas själar och tankar”, menade Herbert Hoover, republikansk president i USA 1929-33. Ayn Rands roman utforskar de vidare konsekvenserna av Hoovers tes.

Den allmänna förståelsen för skapandets, arbetets och marknadskapitalismens betydelse har tynat bort. Välståndet tas för givet. Fokus är ensidigt inriktat på kollektivistisk fördelning.

En moralistisk självrättfärdigande plundrarmentalitet råder (ja, Rand brukar det polemiska epitetet ”plundrare” frekvent) som drabbar den närande sektorn hårdare och hårdare. Men! Skapande nyckelpersoner börjar gå i strejk.

De överger abrupt sina verksamheter och försvinner i spårlös exil. Revolten sprider sig som ett gradvis uppvaknande, tills allt ställs på sin oundvikliga spets.

Fast något liknande kan väl aldrig hända här. Eller?

Lämna en kommentar

Filed under Ekonomi, Frihet, Ideologi, Liberalism, Litteratur, Skatter, Socialism

Se upp för partierna!

Simone Weil

Skrivit i Corren 17/7:Corren.

”Ett politiskt parti är en apparat för framställning av kollektiva lidelser. Ett politiskt parti är en organisation som är så inrättad att den utövar ett kollektivt tryck på alla medlemmarnas sätt att tänka. Alla politiska partiers främsta och strängt taget enda mål är att växa, och det ohämmat. Dessa tre utmärkande egenskaper visar att alla politiska partier har totalitära rötter och målsättningar…

Slutsatsen är att partisystemet tycks vara något nästintill rent och oförfalskat ont. Partierna är i grunden usla och har ett dåligt inflytande i praktiken.”

Denna bredsida levererade Simone Weil (1909-43) i pamfletten Om de politiska partiernas allmänna avskaffande, skriven strax innan tuberkulosen tog hennes liv i förtid.

Weil var fransk filosof och religiös mystiker. Hennes pamflett tillkom i desillusionerat raseri över främst nazisternas framgångar. Men de kollektiva lidelsernas förbannelse hävdar hon genomsyrar varje sorts parti, som till sin makthungriga natur korrumperar människans intellektuella förståndsgåvor.

”Det har på alla områden gått så långt att nästan de enda tankar man tänker har att göra med om man är ’för’ eller ’emot’ en åsikt”, slår Weil svavelosande fast. Konsekvensen är en fördärvlig manikeisk verklighetsbild, där gruppens rättigheter – och dess kamp om herraväldet över andra grupper – trumfar individens rätt.

”Partierna är en vidunderlig inrättning som ser till att inte en enda själ i hela landet ägnar sin uppmärksamhet åt att i samhällslivet försöka skönja det goda, rättvisan och sanningen”.

Hon föreställer sig alltså att det, åtminstone i princip, finns strimmor av objektiv sanning att avtäcka som partiväsendet skymmer. Här märks hennes förankring i den religiösa världen, eller påverkan av Rousseaus idé om allmänviljan – vilken paradoxalt bär totalitarismens frö inom sig, just det som Weil polemiserar mot i sin oförsonliga partikritik!

Oaktat detta, är Weils provokativa stridsskrift väl värd att begrunda. Hur vårdar vi demokratin på bästa sätt? Överpolitiseringen av samhället och partiväsendets starka maktställning är ur liberalt perspektiv inte oproblematiskt.

Tendenser att göra allt till politik är farliga. Därmed legitimeras offentligt ingripande i minsta vrå från den ideologiska grupp som kontrollerar statsapparaten. Civilsamhällets fria zoner beskärs samtidigt som tankekonformismen vinner mark.

Akta dig för att svepas med av kollektivistiska känslostormar, bevara huvudet kallt, tänk själv och kritiskt. Så tolkat är Simone Weils budskap både en varning och en maning, syftande till att hålla demokratin öppen, vital och levande.

Lämna en kommentar

Filed under Filosofi, Ideologi, Litteratur

På S/S Barama över Atlanten

konvojDe satt i sin triangel, med ryggen mot varandra men vänskapligt nära varandra, och tittade ut över vad de ovanför relingen såg av hamnen, det ljusa diset som steg upp från lyktorna kring stränderna. Förmasten stod som en mörk geometerisk figur över deras huvuden, dunkel i konturerna som sedd genom en kamera inställd på stjärnhimlen. Det var tyst ombord.

Borowski reste sig upp och gick fram till relingen. Vattnet låg blankt, och från stranden närmast fartyget speglade det lyktorna i långa klara, hemligt oroande strimmor. Längst in i viken tindrade hamnljusen otydligt, flöt ihop till ett band och blev borta. Han hörde sina reskamraters röster lågt mumlande, men han stod kvar och såg ut över det stilla svartblå vattnet.

– Godnatt, Borowski.
– Godnatt, Tony. Det är sent.
– Godnatt, sa han. Han hörde sig själv i sin röst klangen av frånvaro.
– Vi stannar i salongen en stund, sa Ezra.
– Då vet jag var ni är, sa Borowski.

Han stod med armbågarna stödda mot relingen och vänstra handen hårt sluten om den högra, och bakifrån sveptes ensamhetens silkesmantel om honom, sval och tät. Hjärtat vandrade med långsamma lugna steg, och han märkte när han gick över den stora blanka vidden och över dess strimmor av oro, att vinden som drog över den blåste igenom honom, doftfri, varken kall eller varm, utan att möta motstånd från hans kropps skenverklighet.

Andas genom mig, tänkte han. Upphör inte. Ge mig ro.

– Thorsten Johnsson, Konvoj, 1947.

Lämna en kommentar

Filed under Citat, Litteratur

Politisk talang

Bill

Bill var grundligt uttråkad. Skolan tråkade alltid ut honom. Han tyckte illa om kunskaper och han tyckte illa om att tvingas gå in på detaljer. Och han tyckte illa om att svara på frågor. Som politiker kunde han haft en lysande framtid.

– Richmal Crompton, ur Bill tar hämnd, 1924.

Lämna en kommentar

Filed under Citat, Litteratur