Category Archives: Litteratur

Kilimanjaros frusna leopard

Kilimanjaro

”Kilimanjaro is a snow-covered mountain 19,710 feet high, and is said to be the highest mountain in Africa. Its western summit is called the Masai ’Ngaje Ngai’, the House of God. Close to the western summit there is the dried and frozen carcass of a leopard. No one has explained what the leopard was seeking at that altitude.”

Det är inledningen till Ernest Hemingways The Snows of Kilimanjaro (1936), ett av hans bästa och mest kända verk. Leoparden ska givetvis ses som symbol för novellens döende karaktär Harrys drömmar och öde (som även i viss mån speglar Hemingways eget själstillstånd).

Legenden om det frusna leoparden är otvivelaktigt fascinerande. Länge trodde jag att den var en skröna, en produkt av Hemingways skönlitterära fantasi. Men nej, faktiskt inte.

Erik von HelandErik von Heland, senare i livet framträdande politiker i Bondeförbundet och landshövding i Blekinge, arbetade ett tag som manager på Karen och Bror Blixens kaffeplantage i Kenya. I boken Mina Afrikaår (1966) berättar han om en episod då han och Bror Blixen besteg Kilimanjaro tillsammans 1921:

”Det var inte långt nedanför den stora kratern, som Bror kunde visa upp den frusna leoparden.
– Här ser du ett av världens underverk, en infrusen leopard, som i årtionden har legat och vaktat Kilimanjaros topp!
– Du är en fantastisk storskojare, Bror! Hur sjutton har du hunnit få upp leoparden hit, replikerade jag.
Vi hade en animerad diskussion, och Bror skrattade överförtjust åt min övertygelse att han ljög och försökte lura mig. Väl vetande, att farmarna drev ohejdat med dem som gjorde nykomligens misstag, aktade jag mig under resten av min Afrikatid noga för att föra in samtalet på leoparden på Kilimanjaro…”

Några år efter sin hemkomst till Sverige bevistar von Heland en träff med gamla Afrikaveteraner på Riches festvåning i Stockholm. Han drar då den dråpliga historien om hur Bror Blixen försökt narras med honom, men möts av invändningen att så icke alls varit fallet. Kadavret var högst genuint.

”Leoparden blev föremål för allmän diskussion den kvällen. Den stora gåtan var hur den hade kunnat komma dit upp och bli stelfrusen. Man enades om, att leoparden säkerligen hade varit sjuk och febrig, gått upp för att få svalka och slutligen dött och frusit till ett Kilimanjaros konstverk.”

Erik von Heland kunde inte släppa historien och grävde vidare. Han skriver i sin bok om hur han till slut lyckas vaska fram uppgiften att den mytomspunna leoparden funnits där åtminstone sedan 1889, då den upptäcktes av Hans Meyer – en tysk professor från Leipzig som ska ha varit den förste (västerlänning i alla fall) som besteg Kilimanjaro.

Det aktuella stället på berget är döpt till Leopard Top, alternativt Leopard Point. Så nu har vi fåkunniga äntligen fått klarhet i detta! Frågan är väl bara då: finns möjligen lämningar kvar av leoparden än idag? Någon som har varit och kollat?

Lämna en kommentar

Filed under Afrika, Historia, Kultur, Litteratur

Lär av den frihetlige Hemingway

Ernest Hemingway

1935 skrev Ernest Hemingway ett brev till den ryske litteraturkritikern och översättaren Ivan Kashkin. Däri förkunnade Papa bland annat:

Jag kan inte bli kommunist därför att jag tror på endast en sak: frihet.

I första hand ser jag till mig själv och mitt arbete. Sedan tar jag hand om min familj. Därefter hjälper jag min granne. Men staten som sådan bryr jag mig inte om. Allt som staten någonsin betytt är oskälig beskattning. Jag har aldrig begärt något av samhället. Jag tror på ett absolut minimum av regeringsmakt.

En författare är en zigenare. Han är inte skyldig någon regeringsmakt sin lojalitet. Om han är en god författare kommer han aldrig att tycka om styret han lever under. Hans hand borde vara emot det och dess händer kommer i sin tur alltid att vara emot honom. Den stund när någon lär känna makten kommer han att hata den. Därför att närhelst den växer blir den orättfärdig.

En författare är en utanförstående. Han kan vara klassmedveten om att hans begåvning är begränsad. Har han tillräckligt med talang tillhör alla samhällsklasser hans verksamhetsfält. Han tar från alla och vad han ger tillbaka blir allas egendom.

Varför skulle en författare vänta sig belöning eller uppskattning av en grupp människor eller av någon stat? Den enda belöningen finns i utförandet av ett fullgott arbete och det är belöning nog för vilken man som helst. Inget tycks mig mer oanständigt än en man som själv kandiderar till den franska akademin eller till någon akademi överhuvudtaget.

Om man kan åstadkomma så mycket intensitet och mening som möjligt i en berättelse, då kommer den berättelsen att leva så länge den håller måttet. Ett sant konstverk varar för evigt, oavsett politiken.

Denna hållning ter sig naturligtvis idag totalt apart för den svårt ideologiförgiftade och i närmast sovjetiska dimensioner politikbesatta svenska kulturscenen. Vad blir kvar till evigheten av vad som produceras på dess tiljor?

Det viktigaste stridsropet borde vara uppmaningen till kamp för att befria konsten ur den solkiga politikens korrumperande bojor. Man kan bara innerligt önska att fler vågar och vill följa Hemingways frihetliga väg.

Döda, vita anglosaxiska män har vi åtskilligt att lära av. Det är väl just därför som agitprop-knuttarna i vårt bildningssvaga och estetikhandikappade klimat avskyr dem så mycket. Vilket i sig visar nödvändigheten av mer Hemingway och mindre Aftonbladet Kultur.

Lämna en kommentar

Filed under Frihet, Konst, Kultur, Liberalism, Litteratur

Skickligt suggestivt om Palmemordet

Olof Palme

Nästa år är det precis tre decennier sedan statsminister Olof Palme sköts ihjäl på öppen gata i Stockholm. Trots en av de mest omfattande mordutredningarna i världen har den svenska polisen inte lyckats lösa brottet. 

Frilansjournalisten och författaren Gunnar Wall har tidigare skrivit två intressanta böcker om mordet (Mörkläggning: statsmakten och Palmemordet, 1997, och Mordgåtan Olof Palme, 2010). Denna höst har han utkommit med en tredje – Konspiration Olof Palme: mordet, politikern och hans tysta fiender

Det bör påpekas att Wall inte är någon knäppgökig rättshaverist, utan en gediget insatt och källkritiskt granskade yrkesman. Få inom medieskrået behärskar det labyrintiska materialberget kring Palmemordet lika väl. 

I denna bok går dock Gunnar Wall mycket längre än i sina bägge föregående verk och är mer spekulativt inriktad. Han  fokuserar på vilka krafter som kan tänkas ligga bakom dådet. Att det skulle varit en ensam missbrukare från Rotebro (Christer Pettersson) som hållit i den rykande pistolen avfärdas i princip som ett medvetet tillverkat villospår. 

Den historien var, i likhet med Hans Holmérs märkligt obstinata fixering vid PKK, avsedd att förleda allmänheten och rikta bort ljuset från de verkliga gärningsmännen. Det skulle onekligen förklara det chockerade antal missgrepp och amatörmässiga klantskalligheter som kantade utredningen under de första åren. 

Istället var det, menar Wall, en hemlig paramilitär styrka, dold i statsmaktens mörkaste vrå, som organiserade och utförde attentatet mot den svenska demokratin. Denna gruppering kallades Stay Behind och ingick sedan kalla krigets gryning i NATO:s europeiska gerillanätverk, som skulle aktiveras i händelse av sovjetisk ockupation. 

Stay Behind var en sluten krets av höga samhällstoppar inom försvar, politik och näringsliv som med tiden kom att uppfatta Olof Palmes radikala politiska kurs, i synnerhet hans mjukryggade hållning mot Moskva, som ett hot mot både Sverige och västalliansen.

Alltså måste Palme bort och inte ens Ingvar Carlsson vågade ta i den ytterst känsliga saken. Snarare bidrog Carlsson som ny statsminister aktivt till att spaningarna under den notoriske S-fixaren Holmér körde i diket (vilket därefter fick sin fortsättning i den ökända Ebbe Carlsson-affären). 

Gunnar Wall lägger skickligt fram sin konspirationsteori med rader av suggestivt ihopfogade pusselbitar. Det är verkligen rafflande läsning. Men nosar han på sanningen? Helt omöjligt är förstås det inte, fast en rejäl dos försiktig skepsis är definitivt att rekommendera. 

Ty hårdfakta målet är ännu i denna dag inte direkt mycket att skryta med. Gunnar Wall sammanfattar själv i bokens början det enda vi rimligt säkert vet i följande rader:

Det väsentliga kan formleras i stort sett så här: Olof Palme blev skjuten till döds i hörnet av Sveavägen och Tunnelgatan omkring klockan 23.21.30. Mördaren sköt ytterligare ett skott och flydde sedan in på Tunnelgatan.

Resten har förblivit ett mysterium. 

Palme

Lämna en kommentar

Filed under Lag och rättsväsende, Litteratur, Socialdemokraterna

Läsningens dramatik

Den portugisiske poeten Fernando Pessoa menade att litteraturen är beviset på att livet inte räcker till. Bokstävernas världar låter oss med slösande generositet spränga vilka gränser som helst, nå bortom valfria fjärran horisonter, erbjuder ett överdåd av fördjupande kunskaper och vidgade erfarenheter.

Där finns inga av de vardagliga bojor som håller oss fast i den egna inskränkta kretsen, skymmer synfältet och begränsar handlingsalternativen.

Som Olof Lagercrantz skrev: ”Jag andades böckernas luft. De bjöd på en utvidgning av mitt liv. Det lät mig se sådant jag inte själv kunde se och träffa människor som levde intensivare och mera dramatiskt än jag gjorde”.

Per Wästberg, en annan lika passionerad litteraturälskare, intygar: ”Ur mera läsning uppstår mer verklighet. Rädslan att läsandet ska förtära och sluka livet är ogrundad. Den som läser mycket lever starkare”.

Så nu sitter jag här i fåtöljen vid en trave böcker medan oktobermörkret slukar storstaden utanför. Var god stör ej. Äventyrligt leverne pågår.

Christian Dahlgren

2 kommentarer

Filed under Kultur, Litteratur

Utan goda stängsel, inget gott samhälle

Robert Frost North of BostonI sin berömda dikt Mending Wall (ur samlingen North of Boston, 1914) använde den amerikanske poeten Robert Frost de bevingade, ofta citerade, orden ”good fences make good neighbors”. Men den som läser hela dikten förstår att Frost egentligen menar motsatsen. Goda grannar ska väl inte behöva bygga stängsel och murar mellan sig?

Ytligt sett är det lätt att instämma. Fast tänker man ytterligare ett varv är det långtifrån lika givet. Bildspråket om uppförda barriärer må ge instinktivt negativa associationer. Dock måste vi ändå vara försiktiga med att skänka Robert Frost våra odelade sympatier.

Snarare bör vi tolka sentensen ”good fences make good neighbors” precis för vad den uttrycker: betydelsen av klargörandet att mitt inte är ditt och vice versa. Den regleringen är nödvändig för att säkra fungerande, harmoniska mellanmänskliga relationer och upprätthålla en anständig civilisationsgrad i samhället.

Frost avsåg i Mending Wall att kritisera vad han upplevde som den privata äganderättens rigiditet. Men att låta dess gränser flyta är erfarenhetsmässigt ett farligt recept som bäddar för konflikt och oordning, slår undan förutsättningarna för en positiv välståndsutveckling och stryper friheten.

Jo, vi bör vara empatiska och generösa, vi bör vara humanister. I ett samhälle där inte äganderätten är skyddad av tydliga, kalla det gärna ridiga, stängsel finns emellertid snart inga generösa, humanistiska och goda grannar kvar. Tilliten erorderar.

Istället hotar missämja, osäkerhet och rädsla att härska, liksom i längden tilltagande fattigdom för folkflertalet och en allt vidare spridd plundrarmentalitet. I det samhället är det allt färre som känner sig manade att taga vara på sin broder, de är fullt upptagna att ta vara på liv och lem åt sig själva.

Just därför är exemplet Malmö så oroande. Som bland annat uppmärksammats i SVT:s Uppdrag granskning nyligen, har flera hundra utsatta EU-migranter sedan ett år tillbaka bosatt sig på en tomt i korsningen Industrigatan-Nobelvägen. Marken tillhör ett enskilt fastighetsföretag, som i våras gjorde en polisanmälan om olaga intrång.

”Det är jättesynd om människor som är fattiga, men man kan inte ha det så här. Vi måste hjälpa dem på annat sätt”, sa företagets ägare. Det är givetvis riktigt. Att fallet är ömmande ursäktar inte vad som de facto är illegal ockupation med uppförande av en skräpig och ohälsosam kåkstad på privat egendom. Brottet är rimligen solklart och måste beivras.

Men polisen har förblivit passiv och hävdar sig sakna möjlighet att avlägsna ockupanterna. Enligt de så kallade rättsvårdande myndigheterna föreskriver lagen att det är Kronofogdens sak att först identifiera varje individ som olagligen tagit tomten i besittning för att avhysning ska kunna ske. Vid det konstaterandet har ärendet fastnat i byråkratikvarnen och ägaren – brottsoffret! – lämnats i kylan.

Förutom att polisens handfallenhet påtagligt riskerar att gynna redan starka främlingsfientliga och antihumanistiska krafter, och bidra till en bland allmänheten mindre solidarisk syn på hela gruppen av fattiga EU-migranter som söker sig hit, finns även en annan djupt allvarlig principiell aspekt som måste adressas.

Nämligen; om den offentliga makten i Sverige kapitulerar från att försvara äganderättens stängsel, den mest grundläggande näst rätten till liv, då är systemet att betrakta som en ruin och inte längre förtjänt av vår lojalitet. Oavsett vad Robert Frost tyckt i frågan. 

Lämna en kommentar

Filed under Lag och rättsväsende, Litteratur, Malmö, Mänskliga rättigheter, Migration

Hon är så bäst!

Marie-Louise Ekman

Jag bara älskar Marie-Louise Ekman. Helt reservationslöst. Denna underbara konstnär har verkligen lyst upp vår karga svenska tundra genom åren. Det skojiga citatet ovan återfinns i Klas Gustafsons rykande färska biografi, som jag gärna vill ha i julklapp – om ingen tidning har lust att skicka mig ett rec-ex! 

Lämna en kommentar

Filed under Litteratur

Worstward Ho

Samuel Beckett

All of old. Nothing else ever. Ever tried. Ever failed. No matter. Try again. Fail again. Fail better.

– Samuel Beckett

Lämna en kommentar

Filed under Citat, Litteratur