Tjurkö kyrka snart på banan igen

För Sydöstrans räkning är jag ute på kära Tjurkö för ett sommarreportage om ön och noterar glatt att den grundliga renoveringen av Tjurkö kyrka närmar sig fullbordan. I princip blir byggnaden så gott som ny. Pratade med en av arbetarna som meddelade att återinvigningen nu är planerad till oktober.

Pappa inspekterar

Jag och pappa åkte ut till Tjurkö för att hedra mormor på Allhelgona. På vägen från kyrkogården vid Maren tog vi oss en titt på hur renoveringen av Tjurkö kyrka framskred.
Pappa kunde givetvis inte låta bli att bara stanna i bilen utanför. Han gick in!
Har byggjobbarna skött sig?
Det verkar så.
En nöjd pappa äter lunch vid Amiralen i Lyckeby efter inspektionen.
Kontrastbild 1: Här är Tjurkö kyrka innan förfallet som gjorde renoveringsbehovet akut.
Kontrastbild 2: Och så här såg kyrkan ut interiört.

Pyramiden på stenhuggarön

Intill den slingrade grusvägen som leder mot bad- och campingplatsen Hägnan på Tjurkö tronar denna lilla men majestätiska pyramid, ett minnesmärke av rejäla granitblock: Pelle Salts stenar. Vem var Pelle Salt? En legendarisk lokal kraftkarl till stenmursläggare, en hantverkets kung bland skråets slitvargar. Bland annat var det han som uppförde muren kring Tjurkö kyrka.

Sigfrid Leander, folkbildare och intendent på Blekinge museum 1933-44, skrev om Pelle Salt och hans gärning:

”Av sten äro hägnader och murar på öarna, och än i dag äro stenstugorna icke helt försvunna som människoboningar. Gamle ’Salten’ har lagt fyra mil hägnadsmur i sin dag, och det är en kulturgärning så god som någon. Det betyder, att många åkerlappar blivit stenfria och omgärdade med dessa stenmurar, som utgöra det vackraste och hållbaraste skydd, som överhuvud kan tänkas. Att man i brist på ungskog nödgats göra en dygd av nödvändigheten försämrar knappast fakta” (citat återgivet i Sturköbladet nr 89 / 2004).