Riksbanken skapar elände

Min redaktörskrönika i marsnumret av Affärsliv Blekinge:

Sedan årsskiftet har Riksbanken en ny chef, Erik Thedéen. I februari höjde han styrräntan till 3 procent. Samtidigt aviserade han ytterligare räntehöjningar i april med upp till 0,5 procentenheter. Allt för att knäcka den höga inflationen.

Det är en politik som svider bland hushållen. Många sitter på väldiga bolån vars räntekostnader gräver allt djupare hål i kassan. Detta, i kombination med bördan av rusande elpriser, lämnar för de flesta inget annat val än att vända på slantarna och dra ner rejält på konsumtionen.

Vilket är precis vad Riksbanken vill, i förhoppningen om att effekten blir en strypt inflationstakt. Men vad betyder de snabba räntehöjningarnas åtstramning för företagen? En nyligen presenterad enkätundersökning från Svenskt Näringsliv ger en oroande fingervisning.

Åtskilliga företag förväntar sig såväl minskade försäljningsvolymer som minskade investeringar, samt minskning av antalet anställda. Bara i Blekinge överväger vart tredje företag att varsla inom ett halvår. Vi riskerar hamna i fördjupad lågkonjunktur som varar vem vet hur länge.

Riksbankens försök att knäcka inflationen hotar i värsta fall att bryta ryggen på samhällsekonomin. Erik Thedéen kan då liknas vid den amerikanska underofficer som under Vietnamkriget fällde den famösa repliken: ”Vi har tvungna att förstöra byn för att rädda den”.

Det är egentligen vettlöst att 3-4 procents styrränta överhuvudtaget skulle kunna få sådana konsekvenser. Den räntenivån är historiskt sett fullständigt normal. Tacka Riksbanken för att det inte känns så. I oktober 2014 inträffade nämligen något dittills unikt i Sverige.

Erik Thedéens företrädare som riksbankschef, den olycksalige Stefan Yngves, sänkte styrräntan till 0 procent. Sedan, i februari 2015, sänkte han den under minusstrecket! Vad var motivet till denna färd bortom rimlighetens gränsmarker på den ekonomiska kartan?

Jo, den gången uppgav Riksbanken att inflationen var alltför låg och att efterfrågetrycket måste stimuleras. Invändningar bemöttes med det slappaste av argument: andra centralbanker världen runt gjorde samma sak! Som om dårskap plötsligt blev visdom ju fler som kastade sig ut i absurd terräng.

Följden blev en dopad, artificiellt driven champagne-ekonomi där svenskarna under åratal badade i extremt billiga pengar och vande sig vid detta som något givet. Inte undra på att marken började skaka när Stefan Yngves bytte fot i maj 2022, höjde styrräntan till blygsamma 0,25 procent och fortsatte med upplevda räntechocker tills det var Thedéens tur.

Det är Riksbanken som har tagit oss hit. Riksbanken bör därför ställas till svars för sina synder. För övrigt lär det mesta av inflationen bero på import via den notoriskt svaga kronan, samt höga energipriser. Mot sådana faktorer har Riksbankens räntehöjningar ändå knappast någon avgörande verkan.

Stolt redaktör!

Läs Sydöstrans artikel av kollegan Erik Ottosson här.

Denna måndag på landshövdingens residens i Karlskrona presterades de nominerade till årets Guldeken. Som synes är det en stolt redaktör Dahlgren som med landshövding Ulrica Messing står med de tre synnerligen välförtjänta kandidaterna till Affärsliv Blekinges pris Bästa Blekingeföretag: Klas Bjerede från Tech Weld, Charlotta Lindrup Molnes från Smaralda Kläder & Interiör och Per Anders Fällman från Shady Burgers!

Vem vinner? Svaret kommer den 7 oktober då länets stora näringslivsgala går av stapeln på Ronneby Convention Center.

Glammar i Karlshamn

Oh, I like it! På Gilla Karlshamnsgalan med vännen och författaren Maria Bielke von Sydow.
I minglet. Men finns det inget bubbel till mig?
Jodå. Skål!
Fast som journalist bör man givetvis alltid vara redo med pennan i intressanta sällskap. Som exempelvis när Sydöstrans chefredaktör Anders Nilsson samspråkar med Karlskronaföretagaren Jan Lennartsson och hans fru Maria. (Mingelfotograf: Cecilia Jägenmark.)
Varmt tack till Niklas Holtne, Anna Neah Deutgen och Thomas Deutgen som fixade festen med bravur. Sydöstrans artikel om det lokala näringslivets Gilla Karlshamnsgala 2022 finns att läsa här.