Category Archives: Moderaterna

Aktuella ord av Bohman (7)

Gösta Bohman

Och jag vill till sist än en gång upprepa att det måste vara den enskilda medborgarens frihet som skall stå i centrum för samhällsarbetet.

– Gösta Bohman, tal i riksdagen, 4 juni 1976.

Lämna en kommentar

Filed under Citat, Frihet, Liberalism, Moderaterna

Aktuella ord av Bohman (6)

Gösta Bohman

Det är dags att gå till offensiven för en liberalisering av det svenska samhället. En liberalisering i ordets egentliga mening. En liberalisering utan sådana förtecken som legitimerar förbuds- och kontrollåtgärder på områden där människorna själva måste kunna ta ansvar. Och måste ta ansvar. Det är dags att fullfölja det frigörelsearbete som präglat västerlandet i 200 år.

– Gösta Bohman, tal i Uppsala, 30 maj 1980.

Lämna en kommentar

Filed under Citat, Frihet, Liberalism, Moderaterna

Aktuella ord av Bohman (5)

Gösta Bohman

Insikten om att människans kunskaper är begränsade utgör i själva verket ett av de starkaste argumenten för det öppna pluralistiska samhället. Om människan inte är allvetande, kan inte heller kollektivet vara det. Kollektivets företrädare är ju människor precis som alla de individer som ingår i kollektivet.

Det slutna toppstyrda samhället utgör en grogrund för misslyckanden. Beslut och förändringar sker inte på alla människors villkor, de må vara aldrig så välmenande. Det öppna samhället däremot utgör en garanti för att människorna själva kan styra eller påverka förändringstakten och förändringarnas innehåll.

– Gösta Bohman, tal vid Moderaternas partistämma, 11 november 1990.

Lämna en kommentar

Filed under Citat, Frihet, Liberalism, Moderaterna

Aktuella ord av Bohman (4)

Gösta Bohman

Man skulle kunna hävda att den svenska modellen, det svenska välfärdssamhället, har växt fram som ett resultat av samhällsåtgärder av olika slag. Men så är det inte. I själva verket är det ju helt enkelt det svenska näringslivet och människornas arbetsinsatser som har skapat vårt välfärdssamhälle.

Men politiska partier har ansträngt sig att övertyga sina väljare och människorna om att det är genom den politiska verksamheten som välfärden har grundlagts. Så småningom, när detta hamrats in tillräckligt länge, börjar folk tro att det är riktigt.

– Gösta Bohman, intervjuad i Svensk Tidskrift, nr 8, 1981.

Lämna en kommentar

Filed under Citat, Ekonomi, Liberalism, Moderaterna

Aktuella ord av Bohman (3)

Gösta Bohman

När vi hävdar begreppet frihet under ansvar, när vi påstår att de enskilda människorna bättre än staten, dess politiker eller företrädare kan förvalta resultatet av sitt eget arbete, när vi tror på tankefrihet, på yttrandefrihet och en fri marknadshushållning, på individuell utbildning och social gemenskap grundad på frivillighet och inte på tvång, då gör vi allt detta därför att vi tror att människorna är förnuftiga nog – eller om de får ansvar, kan bli förnuftiga nog – att själva fatta de nödvändiga besluten.

Den västerländska demokratin bygger ytterst på just detta. Om man inte förutsatte att medborgarna var förnuftiga, tänkande människor, då skulle det demokratiska systemet vara en omöjlighet.

– Gösta Bohman, tal vid Moderata ungdomsförbundets stämma i Göteborg, 21 november 1981.

Lämna en kommentar

Filed under Citat, Demokrati, Frihet, Liberalism, Moderaterna

Aktuella ord av Bohman (2)

Gösta Bohman

Det är inte bara en kamp mot blanketter och krångel. Ytterst är det en fråga om att försvara den enskilda människan mot en allt starkare samhällsmakt… Förvaltningen får inte betrakta medborgarna som sina tjänare. Förvaltningen ska tjäna medborgarna.

– Gösta Bohman, intervjuad i Dagens Nyheter, 31 juli 1979.

Lämna en kommentar

Filed under Citat, Frihet, Liberalism, Moderaterna

Aktuella ord av Bohman (1)

Gösta Bohman

När det s k samhället, det vill säga stat och kommun, trots allt högre skatter – inte sällan på grund av sådana – misslyckats i sina åtaganden, då har den enskilde kommit att stå ännu mera otrygg i löftesdjungeln än på den tid då han med egna medel och egna krafter hade att ta ansvar för sin tillvaro.

– Gösta Bohman, Maktskifte, 1984.

Lämna en kommentar

Filed under Citat, Frihet, Liberalism, Moderaterna